Home » Knowledge » Dictionary » Internet of things

Dictionary

Internet of things betekenis

In-ter-net of things

Internet of things betekenis:

Alle apparaten die via een internetverbinding gegevens kunnen uitwisselen met andere apparaten of systemen. Hierin is alles aan elkaar gekoppeld.