Dek jezelf in met een inkomensverzekering

door | 4-07-2022 | Business

Dek jezelf en je personeel in met een inkomensverzekering

Op het moment dat je volledig voor jezelf aan de slag gaat als ondernemer, is dat ontzettend gaaf. Voortaan bepaal je zelf welke opdrachten je aanneemt, op welk moment je werkt en welk salaris je jezelf uitkeert. Althans, uitgaande van voldoende vraag naar je diensten of producten! Die zekerheid heb je als ondernemer vrijwel nooit. Daarbij kun je als gevolg van een ongeval arbeidsongeschikt raken, met alle gevolgen van dien. Het is om die reden verstandig te kijken naar een inkomensverzekering. Met een inkomensverzekering wordt je salaris aangevuld tot een bepaald maximum, als je arbeidsongeschikt raakt. In dit artikel lees je meer over inkomensverzekeringen. 

Wanneer je als ondernemer personeel in dienst hebt, is het eveneens verstandig te kijken naar verzekeringen voor medewerkers. Het afsluiten van een inkomensverzekering voor je personeel is een teken van goed werkgeverschap. Werkzoekenden zullen eerder voor een organisatie met een dergelijke verzekering in de secundaire arbeidsvoorwaarden kiezen, dan voor een partij zonder. 

Verschillende soorten inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen zijn er in verschillende varianten. Een ondernemer kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, om het inkomen grotendeels te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kun je het afsluiten van een WIA-verzekering overwegen voor individuele werknemers van je organisatie. Een WIA-verzekering beschermt het inkomen van je personeel, als zij arbeidsongeschikt raken. Let wel, er zit altijd een maximum aan het deel van het inkomen wat beschermd wordt middels de verzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers
Als zelfstandige kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, vaak afgekort tot AOV. Deze verzekering dekt maximaal 80 procent van je bruto jaarinkomen, op het moment dat je als gevolg van ziekte of bijvoorbeeld lichamelijk letsel na een ongeval niet meer kunt werken. Het afsluiten van een dergelijke inkomensverzekering is sterk aan te raden bij zelfstandigen, daar hun loon niet wordt doorbetaald in de eerste twee jaar. Zou je in loondienst werken, dan heb je die zekerheid wel. Daarnaast geldt voor zelfstandigen dat zij niet in de WIA terecht kunnen komen, waarbij WIA de afkorting is van Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Inkomensverzekeringen voor werknemers
Naast de AOV voor een zelfstandige, kun je als ondernemer inkomensverzekeringen afsluiten voor je personeel. Onderscheid wordt onder meer gemaakt tussen een verzuimverzekering, een eigenrisicodrager (WGA) en een WGA Hiaat verzekering. Specifiek voor medewerkers met een hoger inkomen kan een WIA Excedent verzekering interessant zijn. Ter illustratie, bij een WGA Hiaat verzekering wordt het inkomen standaard met een maximum van 70% van 58.311 euro beschermd.

Mocht een medewerker een hoger inkomen hebben dan 58.311 op jaarbasis, dan zal diens salaris voor een relatief kleiner deel beschermd zijn. Absoluut gezien zit er geen verschil tussen een medewerker met een salaris van 58.311 euro en een medewerker die 67.000 euro verdient.

Werking van verzuimverzekering voor medewerkers

Een medewerker kan enige tijd ziek zijn. Je hoopt deze snel weer terug te zien, maar een ziekte kan ook langer aanhouden. Wanneer je voor een verzuimverzekering kiest, worden de kosten, die voortkomen uit de loondoorbetalingsverplichting die je als werkgever hebt in zo’n geval, vergoed. Afhankelijk van de dekking van deze verzekering worden ook de kosten voor re-integratiedienstverlening vergoed. Je bent als werkgever verplicht de werknemer te helpen bij diens re-integratie. Overigens heb je als ondernemer belang bij een snelle re-integratie, daar een langdurige ziekte veel geld kost. Ook vanuit sociaal oogpunt is het niet wenselijk dat medewerkers lange tijd ziek thuis zitten. De afstand tussen de werknemer en werkgever wordt in zo’n geval al snel erg groot; het maakt een re-integratie op een later moment ingewikkelder.

Zet in op het voorkomen van verzuim onder je personeel
Veel prettiger dan het grotendeels vergoed krijgen van kosten bij langdurige ziekte van een medewerker, is het voorkomen van verzuim. Als werkgever heb je hier een belangrijke rol in, al valt ziekte nooit volledig te voorkomen. Zet in op de vitaliteit en gezondheid van medewerkers door bijvoorbeeld een vergoeding te bieden voor het abonnement bij de sportschool, of het lidmaatschap bij een sportvereniging. Het zet medewerkers van je onderneming aan tot beweging, wat hen helpt gezond te blijven. Zeker bij kantoorbanen zit men al snel te veel. Het is niet voor niets dat men stelt dat zitten het nieuwe roken is. Laat goed werkgeverschap zien aan je personeel en zet in op beweging!

Raadpleeg een financieel adviseur voor een inkomensverzekering

Het kan verstandig zijn hulp van een financieel adviseur in te schakelen bij het afsluiten van een inkomensverzekering. Dit geldt zowel voor een zelfstandige die zijn of haar inkomen wil beschermen met een AOV, als voor een ondernemer die het salaris van werknemers wil beschermen middels een WIA-verzekering. Een financieel adviseur kan in het geval van een AOV met je meedenken over het percentage van het inkomen wat beschermd zou moeten worden door deze verzekering. Mogelijk is het voor jou voldoende om een kleiner percentage te beschermen, dan de 80 procent die bij veel AOV als standaard wordt aangeboden.

Wat is HUSTL?

Een online content platform voor jonge ondernemers.

Inspirerende content en verhalen die jou motiveren om jouw eigen toekomst te bepalen. We bieden waardevolle informatie over de start en groei van jouw business,  zodat je er zeker van bent dat je succes behaalt.

Verzorg je eigen succes! Loop je vast? Onze gratis online community helpt je verder met al je vragen.

→ Maak kennis met HUSTL

Updates en meer!

Meer lezen?

Gerelateerde artikelen

Boekhoudprogramma vergelijken: waar moet je op letten?

Boekhoudprogramma vergelijken: waar moet je op letten?

Ben je van plan om een boekhoudprogramma aan te schaffen om de boekhouding van je eigen bedrijf gemakkelijker bij te kunnen houden? Dan zijn er diverse opties waar je rekening mee dient te houden, zodat je het juiste programma uit kunt kiezen. Denk hierbij...

Deze 4 zaken kun je bedrijf net wat innovatiever maken

Deze 4 zaken kun je bedrijf net wat innovatiever maken

Nederland staat om vele dingen bekend. Onder toeristen zijn stroopwafels en onze grachten iconisch, terwijl regeringen en bedrijven juist naar hele andere zaken kijken. Voor deze personen is onze innovatie juist wereldberoemd. Elk bedrijf in Nederland zoekt naar...

Klanten werven en behouden doe je zo

Klanten werven en behouden doe je zo

Ben je net als ondernemer actief op de markt? Dan wil je natuurlijk het liefst zoveel mogelijk klanten werven en ze natuurlijk ook behouden. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. We hebben een paar tips voor je op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee en...