HOW-TO GUIDES

WERK UITBESTEDEN STAPPENPLAN

Wil je toch liever werk uitbesteden in plaats van een vaste werknemer aan te nemen? Hier vindt je wat je moet doen om dat te kunnen doen!

LET'S GET STARTED

Je moet altijd de identiteit van werknemers checken aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Dit moet je ook doen als je werk uitbesteedt of een zzp’er inhuurt.

STAP 1

Controleer de identiteit van de arbeidskrachten

De Belastingdienst kan je aansprakelijk stellen voor de loonheffingen die de degene aan wie je werk hebt uitbesteed moet betalen. Je kan dit voorkomen door te vragen of de aangenomen zzp’er een g-rekening wil afsluiten.

Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen

STAP 2

Controleer of je tijdelijke arbeidskracht in aanmerking komt voor dienstbetrekking. Je moet namelijk schijnzelfstandigheid voorkomen.

Ga na of er sprake is van een dienstbetrekking

STAP 3

Je moet als werkgever zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor al het personeel, ook als je werk uitbesteed.

STAP 4

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Zorg dat er duidelijk is wat er gedaan moet worden en hoeveel uur dit gaat kosten. Houd hier rekening met de Arbeidstijdenwet.

Bepaal de werk- en rusttijden

STAP 5

Let op dat er rekening moet worden gehouden met minimumloon, ook bij een tijdelijke arbeidskracht. Ook heeft al het personeel recht op vakantiebijslag.

STAP 6

Zorg dat iedereen minimaal het minimumloon verdient

Kiezen voor werk uitbesteden kan zorgen voor lastige financiële kwesties. Lees je daarom in over wat de regels en wetten zijn voor werk uitbesteding.

Betaal btw of trek dit af als voorbelasting

STAP 7

Nu je weet waar je op moet letten, kan je beginnen met het uitbesteden van werkzaamheden. Door het stappenplan af te gaan weet je zeker dat dit soepel verloopt.

BACK TO BUSINESS

MORE STORIES

STAGEPLEK  AANBIEDEN

PERSONEEL  AANNEMEN

ZZP'ER INHUREN

HOW-TO GUIDES

MEER INFO?  SWIPE UP NAAR HUSTL KNOWLEDGE