HOW-TO GUIDES

RECHTSVORM KIEZEN EEN OVERZICHT

Als bedrijf is een van de eerste stappen die je moet zetten het kiezen van een rechtsvorm. Je rechtsvorm heeft invloed op je belasting en biedt eventuele fiscale voordelen. De rechtsvorm geef je door bij het inschrijven van je bedrijf bij de KVK.

LET'S GET STARTED

De naam zegt het al - een zaak van een man. Zonder mede-eigenaar of personeel run jij jouw business. Je bent de enige verantwoordelijke voor jouw bedrijf. Ook ben je privé aansprakelijk, maar je hebt vaak wel meer recht op fiscale voordelen.

Eenmanszaak

Een vennootschap onder firma (vof) is een rechtsvorm waarbij meerdere vennoten verantwoordelijk zijn voor het bedrijf. Ook bij deze ben je privé aansprakelijk voor het bedrijf, maar ook deze rechtsvorm biedt meer fiscale voordelen.

Vennootschap onder firma

Een commanditaire vennootschap (cv) is een speciale vorm van de vof. Waar bij de vof alleen sprake is van beherende vennoten, heeft een cv ook een aantal stille vennoten. Een stille vennoot is alleen financieel betrokken. Hij bemoeit zich niet met de acties van het bedrijf.

Commanditaire vennootschap

Een maatschap is een rechtsvorm waarbij meerdere mensen individueel hetzelfde beroep uitoefenen onder dezelfde bedrijfsnaam. Voorbeelden zijn advocaten of fysiotherapeuten. Ze werken samen bij een bedrijf, maar niet in teamverband.

Maatschap

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm met een rechtspersoon. Dit betekent dat je niet privé aansprakelijk bent, maar dat jouw bedrijf als persoon gezien wordt en zelf aansprakelijk is. Ook bij deze rechtsvorm zijn er meerdere eigenaren/vennoten.

Besloten vennootschap

Een naamloze vennootschap (nv) lijkt heel erg op een bv en heeft ook een rechtspersoon. Dit heet een naamloos vennootschap omdat er niet verplicht een register van alle aandelen hoef te zijn. De aandelen staan dus niet op naam.

Naamloze vennootschap

Een vereniging is als onderneming niet gericht op het maken van winst, maar dit betekent niet dat het niet mag. De winst die de vereniging maakt moet gebruikt worden voor de ontwikkeling van de organisatie. Denk hierbij aan sportclubs.

Vereniging

Wil je als ondernemer toch dezelfde voordelen hebben als bij een collectief bedrijf? Bij een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij werk je zelfstandig, maar als je ziek bent staan er andere ondernemers klaar die het werk van je kunnen overnemen.

Coöperatie en onderlinge waarborg- maatschappij

Een stichting is net zoals een vereniging niet gericht op het maken van winst, maar wel winst mag maken zolang het wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de onderneming. Een stichting wordt door een bestuur geleidt.

Stichting

Weet je al welke rechtsvorm je gaat kiezen? Vergeet niet dat je altijd nog kan veranderen. Als eenmanszaak heb je dus de mogelijkheid om met je team te groeien en een bv te worden.

BACK TO BUSINESS

MORE STORIES

BEDRIJF INSCHRIJVEN  BIJ DE KVK

EEN RECHTSVORM KIEZEN: BELANGRIJK

EIGEN BEDRIJF STARTEN IN 10 STAPPEN

HOW-TO GUIDES

MEER INFO?  SWIPE UP NAAR HUSTL KNOWLEDGE