HOW-TO GUIDES

ZZP'ER INHUREN

Een zzp’er inhuren kan soms beter uitkomen dan een werknemer aannemen. Hoe je een zzp’er kan inhuren vind je hier!

LET'S GET STARTED

Wil jij een zzp’er inhuren? Dan moet je eerst checken of je een modelovereenkomst nodig hebt. Je toont hiermee aan dat het niet om loondienst gaat, maar om een tijdelijke samenwerking.

Check of je een modelovereenkomst nodig hebt

CHECKPOINT 1

Let erop dat je samen met de zzp’er duidelijke afspraken maakt over wat er van de samenwerking verwacht wordt. Wat moet er gebeuren?

Leg afspraken vast

CHECKPOINT 2

Denk eraan dat de juiste arbeidsomstandigheden worden toegepast. Je moet voor al het personeel gezonde en veilige werkomstandigheden bieden, ook als het voor een zzp’er is.

Let op de arbeidsomstandigheden

CHECKPOINT 3

Nu je meer weet over een zzp’er inhuren kan je gaan kijken of dit voor jou goed uitkomt. Is het een goede optie of denk je dat het beter is om iemand aan te nemen?

BACK TO BUSINESS

MORE STORIES

VACATURETEKST SCHRIJVEN EN PLAATSEN

ARBEIDSCONTRACT AFSLUITEN

PERSONEEL AANNEMEN

HOW-TO GUIDES

MEER INFO?  SWIPE UP NAAR HUSTL KNOWLEDGE