HOW-TO GUIDES

INNOVATIE GROEIMODEL

Met het innovatiegroeimodel kun je je bedrijf op 3 niveau´s innoveren. Aan van dit model zorg je dat je geleidelijk en gecontroleerd innoveert, zodat jij en je medewerkers het ook nog kunnen bijbenen.

LET'S GET STARTED

In hoeverre ben je klaar om te innoveren? Kijk of je voldoet aan de voorwaarden en zoek op wat je nodig hebt om te innoveren.

Het innovatievermogen

NIVEAU 1

Welke kansen heb je op het gebied van innovatie? Zorg dat je kansen leert herkennen door maatschappelijke trends en ontwikkelingen bij te houden, want zo kan je snel inspelen op veranderingen.

Concrete innovaties

NIVEAU 2

Door snel in te spelen op maatschappelijke trends en andere veranderingen zorg je dat jouw bedrijf een toegevoegde waarde krijgt voor klanten. Deze waarde zal je merken in omzet en winst, maar ook in bijvoorbeeld werkgelegenheid.

Duurzame groei

NIVEAU 3

Aansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren je als je een fout maakt tijdens je werk. Dit kan zijn als je per ongeluk iets omstoot, maar ook als je verkeerd advies hebt gegeven waardoor de klant veel geld heeft verloren.

Aansprakelijkheids verzekering

STAP 4

Als zzp’er heb je niet elke verzekering nodig; niet alles is relevant voor jouw business. Het is belangrijk dat je goed kijkt welke verzekeringen aansluiten bij wat je nodig hebt. Op basis daarvan kan je bepalen welke je wil afsluiten.

Personeelsverzekering

STAP 5

Duurzame groei en de toegevoegde waarde van je bedrijf staan centraal in dit model. Zorg dat je deze aspecten dus niet uit het oog verliest. Het model kan je van 1 tot 3 doorlopen, maar je kan er ook voor kiezen om het andersom te doen.

BACK TO BUSINESS

MORE STORIES

INNOVATIE OP DE MARKT BRENGEN

INNOVATIESTRATEGIE BEPALEN

INNOVATIEKANSEN HERKENNEN

HOW-TO GUIDES

MEER INFO?  SWIPE UP NAAR HUSTL KNOWLEDGE