HOW-TO GUIDES

EEN BEDRIJFS STRATEGIE OPSTELLEN

In je bedrijfsstrategie moet je verschillende onderwerpen behandelen. Door deze onderwerpen vast te leggen, krijg je een scherp beeld van je onderneming. Je vindt hier wat er allemaal in je bedrijfsstrategie komt.

LET'S GET STARTED

Welke ambities heb je? Breng dit in kaart, want zo weet je waar je naartoe wil. Wil je internationaal gaan ondernemen of wil je het grootste bedrijf van Nederland worden? Schrijf dit op.

Je ambitie

Elk bedrijf heeft een missie; je bent er eenmaal om een probleem op te lossen. Wanneer heb je dat bereikt? Geef je bedrijf bestaansrecht.

De missie

Hoe ga je de missie behalen? Dat vertel je in je visie. Wat biedt je je klant wat ervoor gaat zorgen dat jij je missie kan behalen?

De visie

In je doelen maak je je visie praktischer. Je doelen zijn namelijk mijlpalen die je wilt behalen. Deze brengen je weer dichter bij je missie en visie.

Je doelen

Hoe ga je die mijlpalen behalen? Wat heb je daarvoor nodig? In de strategie formuleer je het totale plan van ambitie, missie, visie en doelen. De strategie geeft richting aan je bedrijf.

De strategie

Als je wil innoveren met je bedrijf is het handig om een bedrijfsstrategie op te stellen. Hierin leg je je ambitie, missie, visie, doelen en strategie vast.

BACK TO BUSINESS

MORE STORIES

INNOVATIEKANSEN HERKENNEN

INNOVATIESTRATEGIE BEPALEN

INNOVATIE OP DE MARKT BRENGEN

HOW-TO GUIDES

MEER INFO?  SWIPE UP NAAR HUSTL KNOWLEDGE