Home » Toolkit » Tooltips » SWOT-analyse

Tooltip

SWOT-analyse

Met een SWOT-analyse breng je alle sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen van je bedrijf in kaart. Maak zo een strategische planning!

Handig in de: fase..

Moeilijkheid: 1
Doelen: Ik wil beter onderzoek doen | Ik wil een geschikte aanpak vinden | Ik wil mijn bedrijf verbeteren
SWOT-ANALYSE

Situatie

Waarom zou je SWOT-analyse toepassen?

Een SWOT-analyse helpt je bij het in kaart brengen van de bedreigingen en kansen van je bedrijf (externe factoren). Ook kijk je naar wat de sterke en zwakke punten zijn van je bedrijf (interne factoren). Een SWOT-analyse is deel van je strategische planning.

Handeling

Hoe pas je SWOT-analyse toe?

Voordat je begint met de SWOT-analyse is het belangrijk dat je eerst een onderwerp bepaalt en de markt afbakent. Eerst maak je een externe en interne analyse. Het 5 Krachtenmodel van Porter kan goed helpen bij het maken van de externe analyse. Bij de interne analyse is het 7s model van McKinsey handig om te gebruiken. Uit de interne en externe analyse kan je alle informatie vinden die je nodig hebt voor je SWOT-analyse. 

Resources

Wat heb je nodig?

Het 5 Krachtenmodel van Porter en het 7s Model van McKinsey. 

Extra's

Referentie naar extra informatie, producten of partners.

Het 5 Krachtenmodel van Porter en het 7s Model van McKinsey. 

Sorry, No posts.