Home » Toolkit » Tooltips » PEST-analyse

Tooltip

PEST-analyse

Met behulp van een PEST-analyse breng je verschillende aspecten van jouw markt in kaart. Hoeveel invloed hebben deze op jouw business?

Handig in de: fase..

Moeilijkheid: 1
Doelen: Ik wil beter onderzoek doen | Ik wil een geschikte aanpak vinden | Ik wil een product ontwikkelen
PEST-ANALYSE

Situatie

Waarom zou je PEST-analyse toepassen?

De PEST-analyse (of STEP-analyse) is een model waarmee je de sociaal-culturele, technologische, economische en politieke factoren die invloed hebben op jouw strategie op macro-niveau in kaart brengt. De PEST-analyse helpt bij het begrijpen van de marktgroei of -daling, je eigen positie, de mogelijkheden en de richting bepalen van volgende acties.

Handeling

Hoe pas je PEST-analyse toe?

Bij de PEST-analyse doe je onderzoek naar hoe de factoren invloed hebben op jouw bedrijf. Per factor kan je onderzoeken wat de kansen en bedreigingen zijn en bedenken hoe je hier mee om gaat. Als je dit zo specifiek mogelijk omschrijft, kan dit je helpen in je strategie. De resultaten van deze analyse kan je ook gebruiken bij het maken van de SWOT-analyse. 

Resources

Wat heb je nodig?

Je hebt hier alleen het internet voor nodig om op te zoeken wat de situatie is per factor. 

Extra's

Referentie naar extra informatie, producten of partners.

Je hebt hier alleen het internet voor nodig om op te zoeken wat de situatie is per factor. 

Sorry, No posts.