I. HUSTL Privacy Policy

1.1 De HUSTL Privacy Policy is een overeenkomst tussen HUSTL (hierna te
noemen "HUSTL", "Wij", "Ons" of "Onze"), en de Gebruiker.

1.2 HUSTL is een online Platform dat informeert. De diensten van HUSTL zijn
om gebruikers te inspireren, motiveren, en informeren. HUSTL biedt hierbij
handvatten die gebruikers mogelijk ondersteunen om de geformuleerde HUSTL
lifestyle te leven.

1.3 HUSTL respecteert de privacy van Persoonsgegevens en zet zich in om dit
te respecteren.

1.4 Deze Privacy Policy is bedoeld om u te informeren over de manier waarop
HUSTL omgaat met Persoonsgegevens. Als u niet akkoord gaat met deze Privacy
Policy, of een deel hiervan, kunnen wij de Service niet aan u leveren en
dient u de toegang tot het platform te stoppen en uw HUSTL-account te
verwijderen.

 

II. Definities

2.1 Derde partijen: Ook wel “Derden” genoemd. Een persoon, organisatie of
andere eenheid die geen onderdeel is en ook geen klant is van HUSTL.

2.2 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon

2.3 Gebruiker: Eenieder die het Platform van HUSTL bezoekt en daar
handelingen verricht.

2.4 HUSTL: Bedrijfsonderdeel van Maintain Design dat als op zichzelf staand
behandeld wordt.

2.5 Service: Alles wat wij voor de Gebruiker en/of klant doen dat verder
gaat dan het faciliteren van een eenvoudig bereikbare website. Hieronder
valt ook het registreren/aanmaken van een account en alles wat daarbij
betrokken is.

2.6 Platform: Het web gedeelte van HUSTL.

2.7 HUSTL-account: Het account dat een gebruiker op Ons platform kan
aanmaken.

2.8 Aandrager: In het kader van het referral progam: Degene die een ander persoon aandraagt als zijnde klant van HUSTL.

 

III. Informatie verzameld door HUSTL

A. Informatie verkregen van Gebruikers

3.1 Wij ontvangen, bewaren en verwerken informatie, inclusief persoonlijke
informatie, die u Ons ter beschikking stelt wanneer u Ons Platform of
Service gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn wanneer u:

3.1.1 Een formulier op het Platform invult.

3.1.2 U registreert of gegevens actualiseert van uw HUSTL-account, of
wanneer u verificatie-informatie verstrekt;

3.1.3 Communiceert met HUSTL; en

3.1.4 Informatie deelt met een andere Gebruiker.

B. Informatie verzameld door het gebruik van het Platform door Gebruikers

3.2 Wij ontvangen, bewaren en verwerken ook informatie wanneer u Ons
Platform bezoekt. Deze informatie bevat mogelijk, maar niet per definitie,
persoonlijke informatie van de volgende aard:

3.2.1 Contactgegevens
Mogelijk gebruikt u contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer.
Als u Ons uw e-mailadres verstrekt, gaat u akkoord met het ontvangen van
e-mails naar dat e-mailadres. Tevens kunnen Wij uw contactgegevens
gebruiken om u informatie over Ons Platform en Services te sturen,
marketing te uiten en om spam, fraude en misbruik te helpen voorkomen.

3.2.2 Gegevens met betrekking tot uw bedrijf
Wij kunnen gegevens met betrekking tot uw bedrijf ontvangen, opslaan en
verwerken. Dit is informatie die Wij nodig hebben om onze Service te
optimaliseren. Bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van spam, fraude
en misbruik door Gebruikers naar andere Gebruikers en/of HUSTL toe.

3.2.3 Logboekgegevens
Wij kunnen ook loggegevens ontvangen, opslaan en verwerken. Dat wil zeggen
informatie die automatisch door onze servers wordt geregistreerd wanneer u
het Platform bezoekt of gebruikt, ongeacht of u geregistreerd bent bij
HUSTL of ingelogd bent op uw HUSTL-account, zoals uw IP-adres, de datum en
tijd waarop u het Platform bezoekt of gebruikt, de hardware en software die
u gebruikt, de pagina's en URL's die u doorverwijst en verlaat, het aantal
klikken, informatie over het apparaat, de bekeken pagina's en de volgorde
van die pagina's, en de hoeveelheid tijd die u op bepaalde pagina's
doorbrengt.

3.2.4 Cookies
Bij het gebruik van het Platform van HUSTL laat je gegevens bij Ons achter.
Ook laat het Platform cookies op je computer achter. Dit doen Wij voor onze
klantenondersteuning, analyse, onderzoek, productontwikkeling,
fraudepreventie, risicobeoordeling, naleving van de regelgeving, onderzoek,
alsmede om u in staat te stellen het Platform te gebruiken, er toegang toe
te krijgen en te betalen.

IV. Hoe HUSTL verzamelde informatie gebruikt

A. Het doel van het gebruiken, opslaan en verwerken van Persoonsgegevens
is:

4.1.1 om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken
van het Platform en de Service;

4.1.2 om u in staat te stellen te communiceren met andere Gebruikers,
inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van berichten en/of andere
informatie;

4.1.3 om het Platform, het HUSTL bedrijf, en de ervaring van onze
Gebruikers te bedienen, te beschermen, te verbeteren en te optimaliseren,
zoals het uitvoeren van analyses, het uitvoeren van onderzoek, het
personaliseren of anderszins aanpassen van uw ervaring, en het bieden van
klantenservice;

4.1.4 het helpen creëren en onderhouden van een vertrouwde en veilige
omgeving op het Platform, zoals het opsporen en voorkomen van
daadwerkelijke en potentiële fraude en andere schadelijke activiteiten, het
uitvoeren van onderzoeken en risicobeoordelingen, het afdwingen van onze
Algemene Voorwaarden, het verifiëren van het door u opgegeven adres, het
verifiëren van door u verstrekte identificaties (inclusief door de foto op
die identificatie te vergelijken met een andere foto die u aan Ons
verstrekt) en het uitvoeren van controles in databases en informatiebronnen
(zoals, maar niet beperkt tot, openbare overheidsdatabases) voor het
opsporen en voorkomen van fraude, het beoordelen van risico's en het
voorkomen van schade. In dit verband kunnen Wij het voorgaande doen met of
zonder u daarvan verder op de hoogte te stellen;

4.1.5 om u dienst-, ondersteunings- en administratieve berichten,
herinneringen, technische kennisgevingen, updates,
beveiligingswaarschuwingen en door u gevraagde informatie te sturen;

4.1.6 om u marketing-, reclame- en promotieboodschappen en andere
informatie te sturen die voor u interessant kan zijn, inclusief informatie
over HUSTL, onze diensten of algemene promoties voor partnercampagnes en
-diensten;

4.1.7 om referral programs, beloningen, enquêtes, sweepstakes, wedstrijden
of andere promotionele activiteiten of evenementen te beheren die worden
gesponsord of beheerd door HUSTL of onze zakelijke partners; en

4.1.8 om onze wettelijke verplichtingen na te komen, eventuele geschillen
met een van onze Gebruikers op te lossen en onze overeenkomsten met Derden
af te dwingen.

B. Hoe gebruikscommunicatie wordt verwerkt door HUSTL

4.2.1 Wij kunnen, rechtstreeks of via Derden, uw communicatie met andere
Gebruikers die via het Platform worden uitgewisseld, beoordelen, scannen of
analyseren met het oog op fraudepreventie, risicobeoordeling, naleving van
de regelgeving, onderzoek, productontwikkeling, onderzoek en
klantenondersteuning.

(Als onderdeel van onze inspanningen op het gebied van fraudepreventie kan
het Platform bijvoorbeeld berichten en bijlagen scannen en analyseren om
contactinformatie en verwijzingen naar andere websites te maskeren.)

4.2.2 Wij kunnen berichten ook scannen, beoordelen of analyseren voor
onderzoeks- en productontwikkelingsdoeleinden om de zoek- en
gebruikerscommunicatie efficiënter en effectiever te maken, en om het
productaanbod te debuggen, te verbeteren en uit te breiden.

4.2.3 Wij zullen deze beoordelingen of analyses van de communicatie niet
aan Derden verkopen.

(Wij zullen ook gebruik maken van geautomatiseerde methoden om deze
beoordelingen of analyses uit te voeren waar dat redelijkerwijs mogelijk
is. Het kan echter voorkomen dat Wij van tijd tot tijd bepaalde
communicatie handmatig moeten beoordelen.)

4.2.4 Door gebruik te maken van het Platform en onze Service, stemt u ermee
in dat HUSTL, naar eigen inzicht, direct of via Derden, uw communicatie, of
dit nu handmatig of via geautomatiseerde middelen gebeurt, beoordeelt,
scant, analyseert en opslaat.

V. Beveiliging en bewaring van Persoonsgegevens

5.1 HUSTL neemt passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens veilig te
verwerken. Zo maken Wij gebruik van de meest recente beveiligingstechnieken
en versleutelingsmethoden zoals SSL-certificaten.

5.2 Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om onze Service
op niveau te kunnen aanbieden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die
Wij langer moeten bewaren omdat de wet Ons dit verplicht.

 

VI. De rechten van de Gebruiker tot inzage en updaten van Persoonsgegevens

6.1 De volgende rechten zijn van toepassing.

6.2 Recht op inzage: Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die
HUSTL over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij
Ons.

6.3 Recht op rectificatie: Je kunt je gegevens die HUSTL over jou heeft
altijd laten corrigeren. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien
bij Ons.

6.4 Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht een klacht in
te dienen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dit gaat
via Autoriteit Persoonsgegevens.

6.5 Recht op overdracht: Indien je overstapt naar een andere partij heb je
het recht om je persoonsgegevens die HUSTL over jou heeft te laten
overdragen aan deze andere partij.

6.6 Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Je hebt altijd het
recht om het gebruik van gegevens te stoppen, vanaf dat moment zal HUSTL
stoppen met het gebruiken van jouw Persoonsgegevens. Dit heeft mogelijk
consequenties voor het gebruik van Ons Platform en Service.

6.7 Tevens heb je het recht op intrekking van de verleende toestemming,
neem hiervoor schriftelijk contact met HUSTL op.

 

VII. Wijziging van deze privacy policy

7.1 Wij kunnen de manier waarop Wij Persoonsgegevens verzamelen en
vervolgens gebruiken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigen. Wij kunnen deze Privacy Policy te allen tijde wijzigen.

7.2 Wij zullen ook de datum "Laatste update" onderaan deze Privacy Policy
updaten. Als Wij u via een e-mailbericht op de hoogte stellen van
wijzigingen, dan wordt de datum waarop Wij de e-mail versturen beschouwd
als de datum van ontvangst van die e-mail.

7.3 Het is belangrijk dat u de gewijzigde Privacy Policy doorneemt. Als u
niet akkoord wilt gaan met het gewijzigde Privacy Policy, dan kunnen Wij
het Platform en de Services niet langer aan u aanbieden en is uw enige
optie het stoppen van de toegang de Services en het deactiveren van uw
HUSTL-account.

VIII. Cookie policy

8.0 Bij het gebruik van het HUSTL Platform laat je gegevens bij Ons achter.
Ook laat het Platform cookies op je computer achter. Dit doen Wij om Ons
Platform beter te laten werken, te analyseren en optimaal te laten
functioneren en zo onze dienstverlening te verbeteren. Hierbij vragen Wij
om diverse gegevens om zo uw vraag te kunnen beantwoorden.

A. Cookies

8.1.1 Wij van HUSTL vinden het belangrijk dat Ons Platform
gebruiksvriendelijk is. Hiervoor maken Wij gebruik van cookies. Dit zijn
kleine tekstbestandjes die door de bezochte website automatisch op je
computer worden geplaatst.

8.1.2 Door het gebruiken van Ons Platform geef je toestemming om cookies te
gebruiken en op te slaan op uw computer. Mocht je dit niet willen kun je
cookies uitschakelen middels uw browserinstellingen. Houd er dan rekening
mee dat het mogelijk is dat Ons Platform dan niet optimaal meer werkt.

8.1.3 Ook Derde partijen kunnen cookies plaatsen bij het bezoeken van Ons
Platform.

8.1.4 Wij maken op dit moment alleen gebruik van functionele en analytische
cookies om de gebruikservaring zo goed mogelijk te optimaliseren. Op dit
moment maken Wij geen gebruik van marketing cookies, maar behouden het
recht deze in de toekomst wel te gebruiken.

8.1.5 Wij maken gebruik van de volgende cookies:

(i) Google Analytics, voor het analyseren van uw bezoek, verkeersbronnen en
conversietracking.

(ii) Google Console, voor het analyseren van uw bezoek en verkeersbron.

(iii) Hotjar, om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op
onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de
gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er
op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. Deze cookie
wordt geplaatst bij het bezoek aan een pagina waarop de Hotjar code staat.

(iv) Affiliate tracker, met het doel om het referral program mogelijk te maken. De affiliate cookie kan herkennen wanneer iemand een referral code aanvraagt en kan dit onthouden waardoor wij de legitimiteit van een aandrager kunnen vaststellen.

(v) Facebook pixel, met het doel om retargeting marketing toe te passen. De cookies herkennen wanneer iemand op de website komt en kan nadien de bezoeker te website heeft verlaten advertenties van HUSTL tonen.

B. Andere technologieën

8.2.1 Het Platform kan ook gebruik maken van andere technologieën met een
soortgelijke functionaliteit als cookies.

 

Wijzigingen in Cookiebeleid

9.1 Wij kunnen dit Cookiebeleid op elk moment wijzigen. Het is belangrijk
dat u het gewijzigde Cookiebeleid doorneemt. Als u niet akkoord wilt gaan
met het gewijzigde Cookiebeleid, dan kunnen Wij het Platform en de Service
niet langer aan u aanbieden, en uw enige optie is om de toegang tot de
Service te stoppen en uw HUSTL-account te deactiveren.

 

 

Laatst bijgewerkt: 20-10-2020