Home » Toolkit » Tooltips » Hoe bescherm ik mijn intellectueel eigendom?

Questions

Hoe bescherm ik mijn intellectueel eigendom?

Je beschermt je intellectueel eigendom door patent of octrooi aan te vragen. Dit vraag je aan bij een octrooicentrum. Er zijn 3 IE-rechten die je automatisch hebt. Dit zijn auteursrecht, handelsnaamrecht en databankenrecht. Andere rechten moet je zelf aanvragen.