Home » Knowledge » Dictionary » Vennootschap onder firma (vof)

Dictionary

Vennootschap onder firma (vof) betekenis

Ven-noot-schap on-der fir-ma

Vennootschap onder firma (vof) betekenis:

Een vennootschap onder firma (vof) is een rechtsvorm waarbij er naast jou nog één of meerdere eigenaren zijn. Alle eigenaren van de onderneming zijn even verantwoordelijk voor het bedrijf en eventuele schulden.