Home » Knowledge » Dictionary » Stakeholder

Dictionary

Stakeholder betekenis

Stake-hol-der

Stakeholder betekenis:

Stakeholders zijn mensen die invloed hebben op bedrijven in het algemeen, maar verschillende projecten of afdelingen kunnen ook stakeholders hebben. Voorbeelden van stakeholders zijn concurrenten, leveranciers, studenten of buurtbewoners.