Home » Knowledge » Dictionary » Risico analyse

Dictionary

Risico analyse betekenis

Ri-si-co a-na-ly-se

Risico analyse betekenis:

Een risico analyse is een analyse waarbij de kans op mogelijke dreigingen in kaart wordt gebracht, zodat er actie ondernomen kan worden om deze risico’s vroegtijdig in te dekken of zelfs weghalen.