Home » Knowledge » Dictionary » Persona

Dictionary

Persona betekenis

Per-so-na

Persona betekenis:

Een persona is een visuele en/of tekstuele omschrijving die een doelgroep representeert. Als bedrijf kan je meerdere doelgroepen hebben omdat je bijvoorbeeld meerdere producten verkoopt. Hierbij kijk je onder andere naar de behoeften, wensen en leefomstandigheden van de doelgroep. Deze voeg je samen tot een fictief of realistisch persoon dat de gehele doelgroep vertegenwoordigt.