Home » Knowledge » Dictionary » Ondernemerskwaliteiten

Dictionary

Ondernemerskwaliteiten betekenis

On-der-ne-mers-kwa-li-tei-ten

Ondernemerskwaliteiten betekenis:

Als ondernemer heb je bepaalde ondernemerskwaliteiten nodig die je helpen bij het creëren van een succesvolle onderneming. Een aantal van de ondernemerskwaliteiten die je moet hebben zijn: risico’s durven nemen, overtuigingskracht, passie en motivatie, doorzettingsvermogen, creativiteit, netwerken en resultaatgericht werken.