Home » Knowledge » Dictionary » Omzetbelasting

Dictionary

Omzetbelasting betekenis

Om-zet-be-las-ting

Omzetbelasting betekenis:

De omzetbelasting is de belasting die wordt geheven op de totale omzet van geleverde producten. Omzetbelasting draag je ieder kwartaal af aan de Belastingdienst in een BTW-opgave.