Home » Knowledge » Dictionary » Naamloze vennootschap (nv)

Dictionary

Naamloze vennootschap (nv) betekenis

Naam-lo-ze ven-noot-schap

Naamloze vennootschap (nv) betekenis:

Een naamloze vennootschap (nv) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Je bent dan als besturend lid niet privé aansprakelijk voor schulden of schade. Omdat het kapitaal van een nv verdeeld is onder aandeelhouders hebben zij de grootste macht. Het nameloze aspect komt doordat een aandeel van iedereen kan worden, wanneer diegene het aandeel overkoopt.