Home » Knowledge » Dictionary » Marketingplan

Dictionary

Marketingplan betekenis

Mar-ke-ting-plan

Marketingplan betekenis:

In een marketingplan beschrijf je hoe je gaat inspelen op de huidige markt en hoe je daarmee winst wilt behalen. Ook maak je een doelgroepanalyse om de behoeftes in kaart te brengen. Door die analyse weet je ook hoe je de doelgroep het best kan benaderen en overtuigen.