Home » Knowledge » Dictionary » Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dictionary

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekenis

Maat-schap-pe-lijk ver-ant-woord on-der-ne-men

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekenis:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het bewust worden van het doel van duurzaamheid tijdens de bedrijfsactiviteiten. Bedrijven die zich focussen op MVO zijn actief bezig met het toevoegen van waarde aan de samenleving.