Home » Knowledge » Dictionary » Key partners

Dictionary

Key partners betekenis

key part-ners

Key partners betekenis:

Key partners is een onderdeel van het business model canvas. In dit deel van de business model canvas ga je voor jezelf na welke partnerships je al bent aangegaan en welke je nog wilt starten.