Home » Knowledge » Dictionary » Intellectueel eigendom

Dictionary

Intellectueel eigendom betekenis

In-tel-lec-tu-eel ei-gen-dom

Intellectueel eigendom betekenis:

Intellectueel eigendom is de verzameling van rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten om jouw creaties te beschermen. Dat kan de muziek zijn die je uitbrengt, een kunststuk of een merk dat je hebt opgericht.