Home » Knowledge » Dictionary » Inkomstenbelasting

Dictionary

Inkomstenbelasting betekenis

In-komst-en-be-las-ting

Inkomstenbelasting betekenis:

In Nederland moet iedereen belasting betalen over zijn inkomen. De inkomstenbelasting is onderverdeeld in drie verschillende boxen. Afhankelijk van jouw inkomstenbron en de hoeveelheid van het inkomen wordt er bepaald hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen.