Home » Knowledge » Dictionary » Entrepreneur

Dictionary

Entrepreneur betekenis

En-tre-pre-neur

Entrepeneur betekenis:

Een entrepreneur is een ambitieuze en doelgerichte ondernemer die zijn passie nastreeft.