Home » Knowledge » Dictionary » Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Dictionary

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) betekenis

Col-lec-tie-ve ar-beids-o-ver-een-komst

Collectieve arbeidsovereenkomst:

Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgevers en alle werknemers binnen een bedrijf. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, de vakantiedagen en zwangerschapsverlof. betekenis: