Home » Knowledge » Dictionary » Co-founder

Dictionary

Co-founder betekenis

Co-foun-der

Co-founder betekenis:

Een co-founder is een medeoprichter van een bedrijf. Het kan zijn dat diegene er al is vanaf de start van het bedrijf, maar het kan ook zo zijn dat hij of zij zich al in de beginfase bij het bedrijf heeft gevoegd. 

——

Een interim ceo is iemand die tijdelijk de rol van ceo vervult bij een bedrijf. Bijvoorbeeld wanneer de ceo tijdelijk afwezig is of na het vertrek van de ceo.