Home » Knowledge » Dictionary » Business model canvas

Dictionary

Business model canvas betekenis

Busi-ness mo-del can-vas

Business model canvas betekenis:

Het business model canvas is een hulpmiddel bij het opstarten van een bedrijf. Deze bestaat uit 9 bouwstenen. Het omvat alle aspecten van het bedrijf, zowel intern als extern: organisatie, waardepropositie, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. Met het canvas kijk je naar de sterke en zwakke punten van jouw organisatie, maar ook naar het product zelf en naar de wensen van jouw klanten.