Home » Knowledge » Dictionary » Business developer

Dictionary

Business developer betekenis

Busi-ness de-ve-lo-per

Business developer betekenis:

Een business developer is een persoon die continu op zoek is naar mogelijkheden om de huidige afzetmarkt te vergroten, maar zoekt ook naar nieuwe afzetmarkten.