Home » Knowledge » Dictionary » Besloten vennootschap (bv)

Dictionary

Besloten vennootschap (bv) betekenis

Be-slo-ten ven-noot-schap

Besloten vennootschap (bv) betekenis:

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. Je kan een bv alleen of samen met anderen oprichten. Besloten betekent dat aandelen alleen kunnen worden overgekocht door mensen uit een besloten groep, en niet zomaar aan iedereen.