Home » Knowledge » Dictionary » Artificial intelligence

Dictionary

Artificial intelligence betekenis

Ar-ti-fi-cial in-tel-li-gence

Artificial intelligence betekenis:

Artificial intelligence (in het Nederlands kunstmatige intelligentie) staat voor de systemen of machines die menselijke intelligentie nabootsen om taken uit te voeren. Tijdens dat proces verbeteren ze zichzelf op basis van de data uit eerdere inzichten.