Home » Knowledge » How To's » Bedrijfsvoering » Groeit de interne organisatie mee?

Groeit de interne organisatie mee?

door | 16-10-2020

Groeit de interne organisatie mee met de rest van het bedrijf? Als je groeit met je bedrijf is het belangrijk om te kijken of je interne organisatie mee groeit. Aan de hand van verschillende fases kan je zien wat je volgende stap is, maar ook welke obstakels je tegen kan komen. Door hier rekening mee te houden zorg je dat de groei van je bedrijf zo soepel mogelijk verloopt!

01.

In welke groeifase zit je?

In welke groeifase zit jouw bedrijf? Aan de hand van het model van Greiner ga je 4 groeifases door. Deze 4 zijn creativiteit, leiding, delegatie en coördinatie. Creativiteit is de beginfase en helpt je bedrijf bij de eerste groei. Je bent hier gericht op de markt en het product. De interne communicatie is in deze fase informeel. Bij sterke groei ontstaat er een leiderschapscrisis; het leiderschap vraagt namelijk andere vaardigheden.

Je komt dan terecht in de tweede fase: leiding. Het management geeft veel sturing en leiding, maar dit kan ervoor zorgen dat de medewerkers beperkt worden. De medewerkers willen meer verantwoordelijkheden en eigen inbreng en zo ontstaat er een autonomiecrisis die je naar de derde fase brengt.

Delegatie. Medewerkers en afdelingen krijgen meer verantwoordelijkheden naar aanleiding van de autonomiecrisis. Het personeel is gemotiveerd en het bedrijf groeit verder. Als het management het gevoel heeft dat ze de interne organisatie niet meer kan overzien ontstaat er een beheerscrisis. 

Dan kom je in de laatste groeifase, namelijk coördinatie. De beheerscrisis kan opgelost worden door meer informatie-uitwisselingen en alles vast te leggen in procedures en regels. Dit kan zorgen voor een bureaucratiecrisis. Een manier om dit tegen te gaan is door samenwerkingen op te zetten. Samenwerkingen tussen management en medewerkers, maar ook tussen verschillende divisies en afdelingen.

02.

Waar wil je naartoe?

Vanaf het moment dat je begint met ondernemen ben je aan het groeien. Zodra je de KVK uitloopt zit je al in de eerste groeifase. Het is belangrijk dat je constant weet in welke fase je zit en bedenkt wat de volgende stap zal zijn. Je bent dan voorbereid op wat er gaat komen en kan misschien zelfs wel de crisissen voorkomen. 

Check in onze story welke aspecten zorgen voor interne groei!

Groeit de interne organisatie mee
03.

Zorg dat je voorbereid bent!

Groeit de interne organisatie mee

Als ondernemer wil je natuurlijk groeien met je bedrijf. Dat gaat het snelst als je voorbereid bent. Elke groeifase leidt op gegeven moment tot een crisis waar je in komt. Het is een kwestie waar je niet alleen als management last van hebt, maar wat effect heeft op de hele onderneming.

Om voorbereid te zijn op deze crisissen kan je al per fase aangeven wat je dan wilt bereiken. Door van tevoren al actiepunten te formuleren zorg je dat je die kan volgen en alvast kan bedenken hoe je zo’n crisis kan oplossen, of beter nog, hoe je zo’n crisis kan voorkomen.

04.

Het groeimodel van Greiner

Je gaat als groeiend bedrijf opgegeven moment alle 4 de fases door van het groeimodel van Greiner. Aan de hand van 4 punten kan je checken of de groeifase goed is verlopen.

Het eerste aspect is de verdeling en afstemming van taken. Het is belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers en afdelingen duidelijk zijn. Hier komt ook het bespreken van de doelen van het bedrijf bij kijken. Je moet namelijk zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Dit aspect is heel belangrijk bij delegatie, maar komt bij elke fase terug.

Een aspect dat in elke fase superbelangrijk is, is beoordeling. Door niet alleen de afdelingsresultaten mee te nemen, maar ook die van interne klanten, kan je blijven verbeteren en uiteindelijk het beste eindresultaat bereiken!

Het derde aspect is informatiestromen. Dit moet constant goed gaan, want deze stromen zorgen voor de juiste management- en beoordelingsinformatie binnen de interne organisatie. 

Het laatste aspect zijn de medewerkers van het eerste uur. Ondanks dat deze medewerkers al deel van het bedrijf uitmaken van je onderneming is het belangrijk om per fase te kijken of ze nog iets toevoegen. Deze medewerkers krijgen vaak steeds meer verantwoordelijkheden, maar dit kan leiden dat ze boven hun vermogen gaan werken. Nieuw personeel bezit vaak meer kennis en hebben meer vaardigheden. Het is belangrijk dat je de eerste medewerkers de groei niet laat tegenhouden en misschien zelfs afscheid van ze neemt.

05.

Groeit de interne organisatie mee?

Aan de hand van 4 fases groei je met je bedrijf. Door bij deze 4 fases aandacht te besteden aan 4 aspecten, zorg je ervoor dat de groei van jouw bedrijf zo soepel mogelijk verloopt. Door constant te plannen en vooruit te kijken naar de komende groeifase, zorg je dat je bent voorbereid en eventuele crisissen voor kunt zijn.

Bekijk ook de TED-Talk van Andrew Ballard over hoe je kan groeien en je business succesvol kunt maken!