Home » Knowledge » Bedrijf starten » Een missie, visie en strategie bieden houvast

Een missie, visie en strategie bieden houvast

door | 13-10-2020

01.

Hoe bepaal je de missie, visie en strategie?

De missie, visie en strategie vormen de basis voor jouw bedrijf en zorgen ervoor dat iedereen in het bedrijf weet wat jullie doen en waar jullie naar streven. Ze versterken elkaar en zorgen ervoor dat je een sterk bedrijf opstart.

Missie

De missie is de kernopdracht van jouw onderneming. Wie ben je? Wat doe je? Voor wie? Hoe doe je dat? Je vormt jouw missie door de antwoorden van deze vragen in een zin samen te voegen. 

Visie

Een visie is een voorspelling voor de toekomst. Hoe denk je dat je gaat ontwikkelen? In zo weinig mogelijk woorden schrijf je in grote lijnen op hoe je aankijkt tegen ontwikkelingen die te maken hebben met jouw bedrijf en hoe je de missie gaat bereiken.

Strategie

Hoe ga je de missie en visie bereiken? Door deze vraag te beantwoorden, formuleer je doelstellingen. Deze vormen de bedrijfsstrategie. Door naar de toekomst te kijken kan je een sterke strategie opstellen.

Focus je op de lange of korte termijn bij het opstellen van de strategie? Als je op de korte termijn gefocust bent, heb je vaak aan een bedrijfsstrategie genoeg. Focus je je op de lange termijn? Dan kan het helpen om ook een innovatiestrategie op te stellen. Deze kan je gewoon toevoegen aan je bedrijfsstrategie.

Een innovatiestrategie helpt je om een innovatief bedrijf te creëren. Hier kan je het innovatiegroeimodel bij gebruiken. Je leert dan rekening te houden met ontwikkelingen die te maken hebben met jouw bedrijf en innovatiekansen te grijpen.

02.

De eerste bouwstenen van je bedrijf

De missie, visie en strategie vormen de eerste bouwstenen van je bedrijf. Het is belangrijk dat je deze stenen passend bij je bedrijf maakt, zodat je van deze losse bouwstenen een muur kan bouwen die jouw bedrijf overeind houdt.

In onze story vind je hoe je een missie en visie bepaalt!

03.

Missie en visie bepalen met het AMORE-principe

Het AMORE-principe kan helpen bij het opstellen van een goede missie en visie. Dit principe zorgt ervoor dat jouw missie en visie ambitieus, motiverend, onderscheidend, relevant en echt zijn. Als je dit op de goede manier hebt toegepast, heb je zonder twijfel een goede missie, visie en strategie!

Kom je er niet uit met je missie en visie? Bekijk dan de missie en visie van HUSTL!

04.

Betrek je personeel bij het bepalen van de missie, visie en strategie

Het is belangrijk om je medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij het bepalen van de missie, visie en strategie. Sowieso moet je zorgen dat je team weet wat de missie en visie zijn van jouw bedrijf, maar door ze te betrekken bij het vormen van de strategie vergroot je de kansen dat er actie wordt ondernomen en dat de doelen worden behaald.

05.

Een missie, visie en strategie bieden houvast!

Het duurt misschien een tijdje voordat je de uiteindelijke missie en visie hebt opgesteld, maar dan heb je ook wat. Het is belangrijk dat dit zo goed mogelijk geformuleerd is om een stevige basis te kunnen vormen voor jouw bedrijf. Je zult in verloop van tijd zien dat het hebben van een goede missie, visie en strategie veel voordelen biedt en dat het je helpt bij het maken van keuzes!