Home » Knowledge » How To's » Productontwikkeling » Bedrijfsstrategie voor innovatie. Creëer een succesvolle strategie

Bedrijfsstrategie voor innovatie. Creëer een succesvolle strategie

door | 16-10-2020

Met een bedrijfsstrategie voor innovatie vorm je een basis voor je bedrijf en wat je hiermee wilt gaan doen. Om verder te kunnen met ondernemen heb je een heldere strategie nodig waarmee je zeker weet dat je je doelen gaat halen. Weet je al hoe je het gaat doen? Lees hier hoe je een innovatiestrategie opstelt!

01.

Wat komt in je bedrijfsstrategie voor innovatie?

Je bedrijfsstrategie vormt de basis voor wat je gaat doen met je bedrijf. Hierin leg je namelijk de doelen, missie, visie en (innovatie)strategie vast. Om te kunnen ondernemen heb je een heldere strategie nodig. Welke doelen wil je bereiken en hoe ga je dit doen?

Door onderzoek te doen naar jouw innovatiekansen, kan je een innovatiestrategie opstellen. Doordat je de kansen in beeld brengt, zie je ook waar problemen liggen. Neem deze ook mee in je strategie en bedenk eventueel hoe je zulke problemen kunt voorkomen.

Bedrijfsstrategie voor innovatie
02.

Welke doelen wil je bereiken?

Bedrijfsstrategie voor innovatie

In de bedrijfsstrategie leg je vast wat je doelen zijn en wat je in de komende periode wilt bereiken. Het biedt houvast voor jezelf, maar ook voor je medewerkers. Doordat je weet waar je heen werkt, wordt het ook makkelijker om keuzes te maken. Je kan dan namelijk keuzes maken op basis van de strategie.

Bekijk onze story voor alles wat er in een bedrijfsstrategie komt te staan!

03.

Het innovatiegroeimodel

Wil je een innovatief bedrijf worden? Met het innovatiegroeimodel leer je innovatiekansen te signaleren en te benutten. Doordat elk bedrijf anders innoveert is het belangrijk dat je dus kansen leert te herkennen en dit gaat op 3 verschillende niveaus. Door dit model constant toe te passen blijf je structureel innoveren!

Bedrijfsstrategie voor innovatie
04.

Stel een bedrijfsstrategie voor innovatie op

Bedrijfsstrategie voor innovatie

Niet alle bedrijven hebben een innovatiestrategie, maar niet elk bedrijf heeft een innovatiestrategie nodig. Niet alle bedrijven zijn gefocust op de lange termijn, maar bij innovatietrajecten is een duidelijke strategie heel erg belangrijk.

Je legt namelijk vast welke richting je op wilt met je bedrijf. Het maken van keuzes wordt makkelijker en je kan formuleren waarom je iets wel of niet doet. Dit kan ook medewerkers motiveren, omdat ze weten waar ze aan mee werken.

Je hebt duidelijke doelen geformuleerd, maar om deze doelen te halen is het belangrijk dat je af en toe stilstaat en om je heen kijkt. Dit doe je vaker omdat het nodig is om je doel te bereiken. Je gaat eerder mee in trends en de behoefte van de klanten. 

05.

Maak van je doelen een plan

Het maken van een bedrijfsstrategie vormt de basis voor je bedrijf. Door de doelen in een plan op te schrijven zorg je ervoor dat het makkelijker wordt voor jouw bedrijf om keuzes te maken en dat je je doelen binnen een bepaalde tijd behaalt.

Bekijk ook het innovatiegroeimodel. Door dit model toe te passen in je bedrijf zorg je ervoor dat je constant innoveert!

Bedrijfsstrategie voor innovatie