10 ondernemerskwaliteiten om succesvol te worden!

door | 7-07-2020 | Business

Wil jij als startende ondernemer succesvol worden? Dan is het belangrijk dat je over de juiste ondernemerskwaliteiten beschikt. Een goede voorbereiding kan bepalend zijn, maar tegelijkertijd ook een valkuil wanneer je er te lang in blijft hangen. Wacht daarom niet te lang met daadwerkelijk beginnen met ondernemen. De eerste stap begint, zoals in heel veel gevallen, bij jezelf. De eerste stap is nagaan of je over de juiste ondernemerskwaliteiten beschikt die je nodig hebt om jouw onderneming te laten slagen. Wees eerlijk naar jezelf, want ook dat is een eigenschap die ondernemers moeten beheersen.

Nu vraag je je natuurlijk af welke kwaliteiten ondernemers nodig hebben. Op internet kom je er heel veel tegen, maar iedereen vindt andere kwaliteiten en eigenschappen belangrijk. Wij hebben een heleboel artikelen naast elkaar gehouden en onderzocht welke kwaliteiten het belangrijkst worden gevonden. Ik raad je aan om jezelf die moeite te besparen, want die tijd kan je beter steken in jouw onderneming. Dat is de HUSTL aanpak! We hebben 10 ondernemerskwaliteiten om succesvol te worden op een rij gezet:

Nature of nurture?

Voordat we dieper op deze ondernemerskwaliteiten ingaan, even kort wat anders om je geheugen op te frissen. Misschien heb je wel eens gehoord van het nature-nurture-debat. Dit is de discussie of eigenschappen van mensen, en in dit geval ondernemers, aangeboren of aangeleerd zijn. Sommigen geloven dat de natuur deze kenmerken bepaalt (nature). Anderen geloven weer dat jouw omgeving deze kenmerken bepaalt (nurture). Volgens onderzoek ligt de waarheid ergens tussen deze twee uitersten.

(White, R. E., Thornhill, S., & Hampson, E. (2007). A biosocial model of entrepreneurship: The combined effects of nurture and nature. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 28(4), 451-466.)

Bij het lezen van dit blogartikel zal je misschien denken dat je sommige eigenschappen van nature niet hebt. Dat is niet erg, een groot deel van de kenmerken van ondernemers kan aangeleerd of in ieder geval gestimuleerd en verbeterd worden, want waar een wil is, is een weg. Daarnaast kan je bij het bouwen van een team of bij mensen om je heen nagaan wie je aanvullen op bepaalde eigenschappen.

01.

Risico’s durven nemen

De ondernemerskwaliteit die vaak als belangrijkst wordt benoemd is het durven nemen van risico’s. Risico’s bestaan op vele niveaus en de impact ervan hangt vaak af van je omstandigheden. Zelf heb ik het geluk gehad dat ik er al op jonge leeftijd achter kwam dat ik ondernemer wilde worden. Op mijn achttiende startte ik mijn eerste onderneming in de grafische branche. Aangezien ik nog thuis woonde en geen gezin hoefde te onderhouden was het risico beperkt. Ik had geen vaste lasten en grote verplichtingen dus er was ruimte voor vallen en opstaan.

Voor sommige ondernemers ligt dit net even anders. De drempel om te gaan ondernemen is dan vaak hoger. Ga bij jezelf na of je dit risico kan en wil nemen. Zo ja, ga er dan voor! Alles is mogelijk, zolang je er maar in blijft geloven. Je zal hoe dan ook te maken krijgen met risico’s die je tegen de potentiële kansen moet afwegen. Als ik één ding heb geleerd, is het wel dat je er niet komt door continu op safe te spelen. De mooiste dingen kunnen ontstaan door een sprong in het diepe te nemen. Natuurlijk moet je er wel verantwoord mee omgaan. Die gezonde balans zoeken is erg belangrijk!

Een belangrijke ondernemerseigenschap is het bewust zijn van de risico’s die bij jouw onderneming komen kijken. In vrijwel alles schuilt namelijk een potentieel risico. Door je niet open te stellen voor zulke risico’s, zal het lijken alsof je ze ook niet tegenkomt, maar dat neemt niet weg dat ze er zijn. In het verleden hebben ondernemers zich hier vaak op verkeken, waardoor dit later het einde voor hun onderneming betekende. Probeer dus zo veel mogelijk risicobewust te blijven door risico's in kaart te brengen, zodat je een goede afweging kan maken.

02.

Overtuigingskracht

Een andere belangrijke ondernemerskwaliteit is het hebben van overtuigingskracht. Deze vaardigheid heb je eigenlijk bij alle onderdelen van ondernemen nodig. Of het nou is om je product of dienst te verkopen, mensen enthousiast te maken om voor je te komen werken, je doelgroep wat bij te brengen, of omdat je gewoon wat wil overbrengen naar een ander: overtuigingskracht helpt je daarbij!

Het begint bij je mindset. Als jij er zelf niet in gelooft, dan gelooft niemand het. Er in geloven is één ding, maar dit ook uitstralen is net zo belangrijk. Je kan jezelf eens kritisch in de spiegel bekijken wanneer je een boodschap probeert over te brengen. Ga dan na of je het zelf zou geloven als je in iemand anders zijn of haar schoenen zou staan. Lichaamshouding en intonatie spelen daarin een grote rol. Mijn grootste tip om dit te trainen: oefenen, oefenen, oefenen, net zo lang totdat iedereen je gelooft!

Het komt niet alleen aan op de eigenschappen van jou als ondernemer. Een sterk verhaal wordt namelijk onderbouwd. Je kan op zoek gaan naar bronnen die je verhaal versterken. Een autoritaire bron die jouw verhaal ondersteunt kan het verschil maken. Kijk wel kritisch naar de bron. Het internet staat namelijk vol met meningen, dus wees bewust van de subjectiviteit en objectiviteit van een bron. 

03.

Passie en motivatie

Niet voor niets staan deze twee ondernemerskwaliteiten bij elkaar. Ik geloof er namelijk heilig in dat motivatie ontstaat vanuit je passie. Ik spreek veel ondernemers en allemaal geven ze andere drijfveren aan als ik ze vraag waarom ze zijn gaan ondernemen. Iedere ondernemer is anders en wordt gedreven door andere dingen, maar “passie” is een woord dat ik van bijna iedereen terugkrijg. Je onderneemt niet voor iemand anders, maar voor jezelf! Vandaar dat dit zo'n belangrijke ondernemerseigenschap is.

Als het goed is ken je je eigen passie. Zo niet, dan raad ik je aan om er naar op zoek te gaan. Een leuker onderzoek is er niet. Wat geeft jou de energie om aan de slag te gaan en te vlammen? Iedereen heeft triggers, dus jij ook. Wat prikkelt jou? Dat is de vraag die je jezelf kan stellen. Als je daar eenmaal achter bent kan je kijken hoe je dat kwijt kan in je onderneming. Je kan hier inventief mee omgaan. Je bent tenslotte ondernemer, dus hebt de touwtjes zelf in handen. Wees creatief!

Zelf heb ik altijd geweten dat ik voor startende ondernemers aan de slag wilde gaan. Dat heeft uiteindelijk geleid tot HUSTL. Wij kwamen erachter dat we de meeste energie haalden uit het werken met jonge ondernemers. Deze groep begrijpen we en spreekt ons aan. We kunnen ons moeiteloos verplaatsten in jonge ondernemers, omdat we dat zelf ook zijn. Tegenwoordig creëren we daarom met veel plezier content voor deze doelgroep. We werken echt vanuit onze passie.

04.

Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is in mijn ogen de meest belangrijke ondernemerskwaliteit. Je hebt namelijk niet alles zelf in de hand, waardoor soms situaties ontstaan die je kunnen demotiveren. Dit zal je in sommige gevallen helaas moeten accepteren. Kijk op dit soort momenten vooral naar hoe je de situatie zo gunstig mogelijk kan laten uitpakken en vecht voor een positieve uitkomst. Alle geslaagde ondernemers hebben tegenslagen meegemaakt, dus jij kan niet achterblijven. De aanhouder wint!

Soms voelt het niet zo, maar dit zijn juist de momenten waar je van leert. JayJay Boske vertelt in zijn Podcast dat hij veel momenten heeft gekend waarin zijn investeringen op het eerste gezicht niks op leken te brengen. Dit noemt hij “leergeld”. Toch kwam hij er naar verloop van tijd achter dat dit leergeld geen weggegooid geld was, omdat hij onwijs veel heeft geleerd van deze momenten. Die lessen hebben bijgedragen aan zijn succes van nu, dus uiteindelijk betaalde het zich toch terug. Het is bepalend geweest dat hij op die momenten heeft doorgezet en niet heeft opgegeven.

05.

Creativiteit

Creativiteit kan zowel je sterke als zwakke punt zijn. Dit is voor iedereen anders en in beide gevallen oké, maar als ik in één ding geloof dan is het dat iedereen op zijn eigen manier creatief is. De term creativiteit wordt vaak uitgelegd aan de hand van visuele, kunstzinnige voorbeelden. Toch gaat creativiteit veel verder dan dat. Creativiteit wordt ook wel omschreven als het creëren van iets nieuws, of ergens een originele oplossing voor verzinnen. Dat klinkt moeilijker dan het is.

Creativiteit kan je zo breed interpreteren als je zelf wilt. Iedere business bevat onderdelen waar ruimte is voor creatie en dus creativiteit. Probeer jezelf uit te dagen om out-of-the-box te denken terwijl je op zoek gaat naar oplossingen voor problemen binnen jouw business. In iedere ondernemer schuilt een creatieve geest, elk op zijn eigen manier. Onderzoek waar jouw creativiteit ligt en stimuleer deze ondernemerseigenschap. Het kan je veel moois brengen!

06.

Netwerken

Netwerken is niet echt een ondernemerseigenschap, maar het is wel erg belangrijk. Netwerken kan het succes van jouw bedrijf bepalen. Een vriend van mij ging bij alles en iedereen op bezoek. “Netwerken, netwerken en nog eens netwerken”, zei hij altijd. Ik moest dan lachen en vroeg hem naar het doel van al die meetings. Die hoefde er volgens hem niet altijd te zijn. Hij gooide overal hengeltjes uit en vaak zorgde dit voor kansen die hij anders niet had kunnen aangrijpen. Door met andere ondernemers te netwerken zullen ze aan je denken, mochten ze wel een keer wat voor je kunnen betekenen, en andersom.

Ik denk dat het creëren en benutten van kansen een erg belangrijke ondernemerseigenschap is. Die kansen creëer je niet door op de bank te blijven zitten. Bij mijn minor ondernemerschap aan de HU van een aantal jaar geleden was het motto: “Get out of the f*cking building!”. Ze wilden ons continu aansporen om niet achter onze laptop te blijven plakken, maar op zoek te gaan naar kansen in de praktijk. Met mensen praten, evenementen bezoeken, updates delen met jouw volgers; allemaal zorgt het mogelijk voor kansrijke situaties.

Voor iedere ondernemer is het in het begin onwennig om met andere ondernemers in gesprek te gaan. Je bent misschien nog wat onwetend of onzeker, waardoor je wat terughoudender kan zijn. Dat is niet erg! Elke ondernemer heeft op dat punt gestaan. Wees goed voorbereid op vragen die anderen jou mogelijk kunnen stellen en ga er dan voor. Na een aantal gesprekken of bezochte evenementen gaat het steeds meer vanzelf. Ook als het niet zo lekker loopt leer je er onwijs veel van. Wees dus vooral niet bang en onderneem wat. Stiekem is het best leuk een leuke ondernemerskwaliteit om te ontwikkelen!

07.

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken is een ondernemerskwaliteit die vaak wordt onderschat. Momenteel lees ik een boek van Tim Ferriss genaamd Een werkweek van 4 uur. Een echte aanrader! Dit boek stond al langere tijd op mijn verlanglijst. Tim legt op een praktische manier uit hoe je ervoor zorgt dat je meer werk gedaan krijgt in minder tijd. Dit legt hij uit aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen ondernemersavontuur. Volgens hem is resultaatgericht werken één van de meest belangrijke eigenschappen van ondernemers.

In het boek schrijft hij dat het voor veel mensen normaal is geworden om te werken om het werken. Ze zijn hun doelen, passie en scherpte verloren, waardoor ze tegenwoordig werk verrichten zodat ze aan het werk zijn. Tim en ik zijn het eens dat dat ontzettend zonde is... Hier hebben deze mensen niet bewust voor gekozen, maar het is erin geslopen. Het gaat er niet om hoe veel werk je verricht, maar wat het werk dat je verricht oplevert. Uiteindelijk draait het allemaal om resultaat. Probeer kritisch te zijn naar jezelf of je alleen werk levert dat voor resultaten zorgt. Is dat niet het geval? Overweeg dan om er mee te stoppen en steek je tijd in belangrijkere of meer plezierige zaken.

08.

Initiatief nemen

Nummer 8 is een ondernemerskwaliteit waar je zelf veel invloed op hebt. Uiteindelijk komt bijna alles aan op jou en de keuzes die je maakt. Het balletje gaat niet vanzelf rollen. Hoe kansrijke situaties zich ook voordoen, jij moet er wat mee doen. Ik wil je als tip meegeven om jezelf niet te afwachtend op te stellen. Zet je doelen, breng de kansen en mogelijkheden in kaart en onderneem dan actie. Het gebeurt uiteraard niet vanzelf. Maar dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen, want met een beetje ondernemersbloed wist je dat al lang. Om het belang van initiatief nemen aan je duidelijk te maken zal ik je bijpraten over het ontstaan van HUSTL.

Martijn, de medeoprichters, ontmoette ik op onze studie CMD aan de HU. Beiden waren wij al ZZP’er geworden en hadden we onze eigen startende onderneming. Martijn in webdesign en ik in grafisch ontwerp en communicatieadvies. Martijn had samen met zijn toenmalige bedrijfspartner een kantoor in de binnenstad van Utrecht bemachtigd. Toen ik dat hoorde rook ik de kans om actief te netwerken. Met een "kantoorwarming" cadeau onder m’n arm reisde ik af naar Utrecht. Eenmaal daar aangekomen hoorde ik van Martijn dat zijn bedrijfspartner wilde stoppen met ondernemen. Ik greep mijn kans en vroeg Martijn of ik zijn plek in het kantoor niet kon overnemen.

Zo raakten we aan de praat over onze ondernemerskwaliteiten, visies en ambities. In dit gesprek kwamen we erachter dat we erg veel raakvlakken hadden en veel dezelfde ideeën deelden. En wat denk je? Een maand later was het kantoor in Utrecht voor de helft van mij! Samen gingen we een nieuw bedrijf starten en onze krachten bundelen. Iets wat nooit was gebeurd als ik geen initiatief had genomen op dat moment. Dat besefte ik me toen heel erg.

09.

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

De een-na-laatste ondernemerskwaliteit uit deze top 10-lijst is een gebundelde: aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Het heeft namelijk met elkaar te maken. In jouw ondernemersreis zullen genoeg situaties ontstaan die vragen om een flexibele aanpak van jou als Hustler. Wie zekerheid en totale controle wil kan misschien beter overwegen om in loondienst te gaan. Als ondernemer is het een belangrijke eigenschap om goed met onverwachte situaties om te kunnen gaan.

Het begint bij accepteren dat het soms niet gaat zoals je dacht of hoopte. Daarna is het belangrijk dat je op de situatie inspeelt en er een positieve draai aan geeft. Dit ervaarde ik vlak voordat het idee voor HUSTL ontstond. Wij hadden namelijk een ander bedrijfsmodel ontwikkeld, waarvan we verbaasd waren dat niemand anders het nog had bedacht. Vlak voor de lancering van ons platform werden we onverwachts verrast door een ander bedrijf dat dezelfde kans net wat eerder had geroken en aangegrepen. Een bedrijf dat veel groter was dan wij op dat moment.

Natuurlijk baalden we daarvan, maar diezelfde dag kwamen wij nog samen om een nieuw concept te verzinnen. Met de kennis die we hadden verzameld in het inmiddels oude concept, ontstond het concept HUSTL. We hielden vast aan de onderdelen waar we een bedrijf omheen wilden bouwen, maar hebben er een andere mix van bedacht en er een extra stukje passie aan toegevoegd. HUSTL was dus nooit ontstaan als we ons die dag niet flexibel hadden opgesteld en ons niet noodgedwongen hadden aangepast.

10.

Besluitvaardigheid

Zoals ik in het begin van deze blog over ondernemerskwaliteiten al aangaf is het ontzettend belangrijk dat je niet blijft hangen in de voorbereidingsfase van jouw bedrijf. Op een gegeven moment moet je knopen doorhakken en aan de slag gaan. Een onmisbare ondernemerskwaliteit is daarom ook besluitvaardigheid. Goed onderzoek doen voordat je begint is erg belangrijk, maar zodra je dit hebt gedaan wordt het echt tijd voor de volgende stap.

Een mooie eerste stap is om een ondernemerscheck te doen. Dit is een test die op basis van een aantal vragen bepaalt wat voor type ondernemer jij bent. Op internet zijn er meerdere te vinden: die van de Kamer van Koophandel, IkGaStarten, Entrepreneurscan, etc. Zo kom je achter jouw eigenschappen en waar jouw unieke kracht ligt. 

Blijf je vooral ook inlezen over ondernemerschap en blijf op de hoogte van de laatste trends in jouw branche.  Doe je voordeel met de tips voor zzp'ers die jij online weet te vinden. Denk hierbij ook aan onderwerpen als financiën, belasting, wet- en regelgeving en marketing. Let's go!

Wat is HUSTL?

Een online content platform voor jonge ondernemers.

Inspirerende content en verhalen die jou motiveren om jouw eigen toekomst te bepalen. We bieden waardevolle informatie over de start en groei van jouw business,  zodat je er zeker van bent dat je succes behaalt.

Verzorg je eigen succes! Loop je vast? Onze gratis online community helpt je verder met al je vragen.

→ Maak kennis met HUSTL

Updates en meer!

HUSTL Leestip!

Meer lezen?

Gerelateerde artikelen

Kiezen tussen iPhone en Samsung

Kiezen tussen iPhone en Samsung

Wil je een zakelijke telefoon kopen, maar kan je er maar niet uitkomen welk merk het best bij jou past? Lees hier hoe je de keuze maakt!